Door de vergrijzing neemt ook het aantal kwetsbare ouderen toe.  Dit zijn mensen die, meestal door ziekte of achteruitgang, steeds meer het vermogen verliezen om zich geestelijk of lichamelijk staande te houden.  Deze kwetsbaarheid wordt vaak nog extra versterkt, doordat ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Deze groep mensen leidt vaak aan verschillende aandoeningen tegelijk, gebruikt vaak veel medicatie. De medicatie wordt vaak door meerdere artsen (huisarts, specialist) voorgeschreven . En rond de zorg van deze groep mensen zijn vaak veel verschillende hulpverleners of instanties betrokken. Goede onderlinge afstemming is daarbij erg belangrijk.

De praktijkondersteuner Ouderenzorg  heeft een belangrijke rol  bij deze kwetsbare groep mensen. Zij wordt ingezet om deze complexe problematiek  goed in kaart te brengen en om de zorg indien nodig beter te coördineren.

Uitgangspunten zijn dat de patiënt centraal staat, de huisarts de regie rond de zorg van de patiënt houdt en dat verschillende disciplines actief betrokken zullen worden  rond de zorg van deze mensen.  Te denken valt daarbij aan thuiszorgorganisaties, GGZ, mantelzorgers, geriaters, specialist ouderengeneeskunde, wijkteam, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, kortom: iedereen die een rol kan hebben rond de zorg van deze mensen.

De praktijkondersteuner ouderenzorg, bezoekt mensen van 65 jaar en ouder. Tijdens het huisbezoek wordt besproken hoe het met de oudere gaat. Met dit consult willen wij mensen van 65 jaar en
ouder helpen om met passende hulp en ondersteuning zo gezond en zelfredzaam mogelijk in de eigen woonomgeving ouder te worden.

Onderwerpen die besproken worden tijdens het huisbezoek zijn onder andere medicijngebruik, vergeetachtigheid, bewegen, vallen, vervoer, zelfzorg en sociale activiteiten. De praktijkondersteuner bespreekt met de huisarts wat er uit de bezoeken naar voren is gekomen.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH