Het doel van de behandeling van diabetes is uw bloedsuikerspiegel te normaliseren om daarmee het optreden van complicaties uit te stellen. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, hebben we verschillende doelstellingen voor uw behandeling vastgesteld.

Wat zijn de doelstellingen van de behandeling van mijn Diabetes (suikerziekte)?

De doelen van uw behandeling zijn:

  • Het doel van de behandeling is het voorkómen van klachten en latere problemen aan uw ogen, nieren, zenuwen, hart en vaten.
  • Streven naar een normale bloedsuikerwaarde, zonder te veel hyper- of hypoglykemieën (te hoge of te lage bloedsuikerspiegels).
  • Aanleren van een gezonde levensstijl wat betreft voeding en bewegen.
  • Aanpakken van de andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten zoals hoge bloeddruk, het cholesterolgehalte en roken.

De doelstellingen in de praktijk

De doelstellingen die zijn opgesteld door deskundigen houden in:
Goede controle van de bloedsuikerspiegel: dit wordt bepaald door middel van het hemoglobine A1c-gehalte (of HbA1c) in het bloed. Deze waarde geeft het gemiddelde van de bloedsuikerwaarden van de afgelopen 3 maanden. Deze waarde dient om de 3-6 maanden door uw arts te worden bepaald. Hoe lager het HbA1c, hoe beter de diabetes onder controle is en hoe kleiner het risico op complicaties. De streefwaarde voor de HbA1c bij diabetespatiënten is 7% of lager. De eenheid van de HbA1c-waarde is veranderd van % naar mmol/mol. Hierdoor verandert het getal van de HbA1c-waarde. Een HbA1c-waarde van 7% zal in de nieuwe eenheid overeenkomen met 53 mmol/mol.

  • Controle van het gewicht: bij overgewicht (BMI>25) kan afvallen noodzakelijk zijn.
  • Verlaging van de systolische of “boven” bloeddruk tot onder de drempelwaarde van 140.

Als u diabetes heeft, heeft u vrijwel altijd baat bij een cholesterolverlagend medicijn. Dit is onafhankelijk van de hoogte van het cholesterolgehalte. De streefwaarde voor het LDL cholesterolgehalte is lager dan 2,5 mmol/l.

  • Niet roken.
  • Regelmatige lichaamsbeweging.

Hoe worden de doelstellingen gesteld?

Wij stellen de doelstellingen samen met u op, aangepast aan uw specifieke situatie. Daarbij houden we rekening met uw algemene gezondheidstoestand: leeftijd, hoe uw diabetes zich ontwikkelt, optreden van complicaties, andere ziektes, en bijkomende risicofactoren.
Bepaalde situaties, zoals zwangerschap, vereisen ook strikte en specifieke controle.

De doelstellingen van de behandeling van diabetes in 5 hoofdpunten

1. HbA1c-concentratie lager dan 7% of 53 mmol/l.
2. Bloeddruk lager dan 140.
3. LDL-cholesterolgehalte (slechte cholesterol) lager dan 2,5 mmol/l.
4. Een gezond gewicht en voldoende lichaamsactiviteit.
5. Niet roken.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH