Afspraak op het spreekuur

Dit kan per september 2018 online. Een afspraak maken kan 24 uur per dag; deze afspraak komt direct in de agenda van uw huisarts te staan. U kunt de afspraak toevoegen aan uw eigen agenda en via de mail een bevestiging en herinnering ontvangen. Kijk voor meer informatie onder kopje Mijn Gezondheid.net (MGn)

Dit kan ook telefonisch op werkdagen tot 12.00 uur. Bij het maken van een afspraak zal de assistente u vragen om de reden van komst. Dit doet zij om de ernst van uw klacht in te schatten. Ook kan zij hierdoor beter inschatten hoeveel tijd uw klacht bij de huisarts nodig heeft. Soms is een telefonisch advies ook voldoende. Dit doorvragen en/of adviseren heet triage, de assistente is geschoold in het triageren van uw klacht.

Bij aankomst graag melden bij de balie. De assistente controleert samen met u of uw gegevens nog actueel zijn. Ook kan zij vragen naar uw identiteitsbewijs en/of verzekeringsbewijs.

Afspraak middels E-consult

Stel online vanaf september 2018- via een beveiligde verbinding – een vraag aan uw huisarts. Zo hoeft u niet langs te gaan of te bellen. De huisarts streeft ernaar om binnen 2 werkdagen uw vraag te beantwoorden. Ontvang vertrouwelijke berichten van uw huisarts veilig in MijnGezondheid.net.

Geschikte onderwerpen/vragen voor een e-consult zijn:

  • vragen over leefstijl
  • vragen over medicijnen
  • vragen over onderzoek en uitslagen van onderzoek
  • vragen over klachten waarvoor u eerder op het spreekuur bent geweest
  • controle en vragen over chronische ziekten, zoals hoge bloeddruk, astma of suikerziekte
  • Teledermatologie (foto huidafwijking toevoegen)

Telefonische afspraak

Kan in overleg met de assistente ingepland worden. U kunt voor 10:30 uur een telefonisch consult aanvragen.

Huisbezoeken

Alleen na telefonisch overleg. Graag voor 10:30 uur aanvragen.

Afspraak annuleren

Graag uw afspraak tijdig annuleren, anders zijn wij genoodzaakt u een rekening te sturen. Tijdig annuleren betekent:

  • Bij de praktijkondersteuner        3 werkdagen tevoren
  • Bij de huisarts of assistente        24 uur tevoren

Deze site vervangt geen medische consultatie.

Afspraak maken

Bereikbaar via: 026 – 36 50 660

Bij spoed: 026-3650660 toets 1
Bij levensbedreigende zaken: Bel 112
Buiten kantooruren: Huisartsenpost (CHRA) 0900-1598

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH